Footer

Renaissance van het korte verhaal

Korte verhalen zijn er al lang maar het is pas sinds enkele jaren dat ze weer hun plek opeisen in een breder literair landschap. Het probleem met korte verhalen is dat ze meestal gebundeld uitgegeven worden. Daardoor zijn auteurs met een afzonderlijk verhaal dikwijls aangewezen op literaire tijdschriften en dat is voor een doorsnee lezer vaak een brug te ver. Ondertussen is het korte verhaal aan zijn revival toe: kranten en tijdschriften publiceren al eens een kort verhaal van een bekend schrijver en een enkele uitgeverij spitst zich toe op het kortere literaire genre: novelles, korte verhalen en poëzie. Daarnaast heb je online initiatieven, er worden apps met korte verhalen gemaakt en je ziet auteurs vaker korte verhalen publiceren via hun eigen website of blog.

Korte verhalen. Het komt erop aan met zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk te evoceren. Het verhoudt zich tot de roman zoals een potloodschets tot een olieverfschilderij. — Walter van den Broeck

 

iStoires.be, een nieuwe online plek voor korte verhalen

En nu is het ook onze beurt. Door de reacties op ons online magazine iStoire was het voor ons, ianka fleerackers en Rosemie Callewaert, snel duidelijk dat ook auteurs met een fictie verhaal geïnteresseerd waren in de mogelijkheid tot samenwerken en zo meer zichtbaar te zijn voor een groter publiek. En dat er ook lezers zijn die op zoek gaan naar lectuur die meer tegemoet komt aan de praktische kant die bij het lezen komt kijken. We willen korte verhalen onder de aandacht houden omdat we geloven dat het vele kansen schept voor de auteur en de lezer, en ook omdat het internet een interessant verspreidingskanaal is voor verhalen. Omdat we ons met deze verhalen ook echt tot de lezer zelf willen richten hebben we dan ook besloten om ze een eigen plek te geven met een eigen naam en logo: het Wilde Gansje van de iStoires. We zijn heus niet de enige plek waar je korte verhalen kan lezen. Maar we zijn wel de plek waar je alléén literaire verhalen kan lezen. Op iStoires vind je geen artikels over schrijvers, over boeken of over tendensen. iStoires is voor de fictie-lezer. Maar wees gerust, we bieden ook artikels aan. Die kan je vinden op ons online magazine iStoire (zonder de -s-). Je zou ons dus best wel een literair tijdschrift kunnen noemen alleen houden we fictie en non-fictie van elkaar gescheiden. Dat doen we trouwens bewust omdat we een veel breder leespubliek voor ogen hebben dan louter de lezer van literaire tijdschriften.

Een verhaal als kennismaking met een auteur en zijn vertaler

Korte verhalen zijn een ideale manier om kennis te maken met een auteur.  Sommige auteurs zijn bedreven in het schrijven van dit genre en specialiseren zich hierin. Anderen gebruiken het genre om eens ‘vreemd’ te kunnen gaan binnen hun eigen werk. Een mooi verhaal kan aanleiding zijn om meer van een auteur te lezen. iStoires wil de brug zijn tussen het prille ontdekken en verder uitdiepen. Op iStoires krijgt elke auteur een eigen auteurspagina waarin hij of zijn al zijn werk, ook al is dat bij verschillende uitgeverijen, kan tonen. We doen dat omdat we merken dat heel wat auteurs nog niet in het bezit zijn van een eigen professionele auteurswebsite waarop hun bibliografie zichtbaar is. Gemiste kansen, vinden wij en daarom helpen wij een handje. De droom van elke auteur is zijn werk vertaald zien en taalgrenzen over te steken. Maar wanneer dat gebeurt is de vertaler zelf het minst zichtbaar. iStoires wil ook daar verandering in brengen en vertalers van korte verhalen, net als auteurs, een eigen vertalers-pagina geven waarin hun werk zichtbaar gemaakt wordt.

We willen wel lezen, maar hebben te weinig tijd

Het probleem is alom bekend: mensen hebben teveel keuze in hun vrijetijdsbesteding. Het lezen van fictie wordt daardoor wel vaker geschrapt uit het to do lijstje hoewel de goesting er nog steeds is. De reden is vaak omdat we ervan uitgaan dat een boek toch niet uitgelezen zal geraken. Als je een kortverhaal leest, vang je meteen twee vliegen in 1 klap. Meer nog, met iStoires hebben we met jouw tijdsbesteding rekening gehouden: je kan bij elk verhaal zien hoeveel leestijd je nodig hebt. Hoe hebben we dat berekend? Na enkele testen gaan we uit van een gemiddelde leessnelheid van 200 woorden per minuut. Omdat de totale leestijd getoond wordt, kan je zelf uitmaken of je een verhaal tussendoor gelezen krijgt.

 

We doen het online

iStoires is gestart als een online kanaal voor korte verhalen. Dat doen we bewust omdat mensen die even een kwartiertje willen lezen niet altijd een boek willen meezeulen. Of je bent je boek vergeten en hebt je smartphone of tablet wel bij de hand, of je zoekt naar afleiding tijdens een pauze-moment achter je computer. Met iStoires willen we ook experimenteren met het online vormgeven van literaire teksten op het web. Korte verhalen zijn lang naar internetnormen, en de tekst die we gewoon zijn op websites heeft minder focus dan wat we van papier gewoon zijn. Daarnaast willen we ook een prettige leeservaring voor àlle toestellen presenteren. Daarom werken we steeds vanuit het principe van website die op alle toestellen (dekstop, tablet én smartphone) goed leesbaar is door de technologie van “responsive design” toe te passen . Hoe kunnen we het lezen mooier, aangenamer en indien gewenst interactiever maken? Hoe maken we dit interessant voor lezer, schrijver én uitgever? Allemaal vragen die aan de basis van het iStoire-project liggen en waar we al doende antwoorden op zoeken.